Podróżuj za granicę PL · CZ · D

Hasła od A do Z – ważne informacje, które powinien znać kierowca, oraz te mniej istotne, które być może Państwa zainteresują.

Autogaz · Autostrada · Bilety · Ceny benzyny · Dowód · Drogowskazy · Drogowskazy transgraniczne · Grzywna · Kontrola graniczna · Opłata · Opony na zimę · Prędkość maksymalna · Promile · Przejścia graniczne · Rejestracja samochodowa · Rodzaje benzyny · Światło · Tablice rejestracyjne · Transgraniczne szlaki turystyczne · Zielona karta

Dowód

Obywatele Unii Europejskiej powinni przy przekraczaniu granicy z Polską i Czechami posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Od obywateli państw nienależących do UE wymagany jest paszport, przeważnie również wiza. Dzieci podróżujące z rodzicami muszą posiadać ważny paszport dla dzieci lub dowód osobisty. Wpisy dzieci w paszportach rodziców są nieważne od 26 czerwca 2012 r.

Zobacz także: Kontrola graniczna

Autostrada CZ

Republika Czeska dysponuje kilkoma autostradami, które prowadzą z i do Pragi. Prawie wszystkie autostrady są płatne.
Zobacz poniżej: Winiety dla samochodów osobowych · Myto od samochodów ciężarowych

Opłata za przejazd autostradą CZ

(Droga szybkiego ruchu, Myto, Winieta)

Jak tylko przejedziemy przez granicę czeską, zobaczymy na poboczu jezdni znak, który informuje o opłacie za przejazd. Nie oznacza to jednak, że natychmiast należy kupić winietę. Taki znak drogowy służy tylko do ogólnej orientacji dotyczącej opłat pobieranych za przejazd autostradą. Również znaki z symbolem M (myto) nie są powodem do obaw, ponieważ chodzi tu o opłatę pobieraną od ciężarówek.

Winiety dla samochodów osobowych

Od kogo wymagana jest winieta: Kto nie potrzebuje winiety:
Ten, kto przejeżdża czeską
autostradą lub drogą szybkiego ruchu
Ten, kto jeździ w Czechach
tylko szosami.
… pojazdem mechanicznym, który ma cztery lub więcej
kół i waży do 3,5 t (dopuszczalny ciężar całkowity)
Motocykle nie potrzebują winiet.
Samochody ciężarowe płacą tylko myto.

Mapa przeglądowa: Drogi, na których obowiązuje zakup winiety dla samochodów osobowych (na niebiesko)

Winiety można wykupić w Czechach na wielu stacjach benzynowych i w kioskach, szczególnie w pobliżu przejść granicznych i drogach łączących z autostradą. Można je również zamówić przed rozpoczęciem podróży w niemieckim automobilklubie ADAC.

Winieta to dwuczęściowa nalepka. Na obu jej odcinkach należy zanotować numer tablicy rejestracyjnej. Następnie nakleja się jedną część w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Drugą część należy pokazać w razie kontroli, trzeba ją mieć przy sobie. Cena winiety jest zróżnicowana, zależy na jaki okres czasu, ale niezależnie od wielkości i ciężaru pojazdu:

Policja może ukarać naruszenie przepisów związanych z obowiązkiem zakupu winiety grzywną w wysokości do 5000 kč (ok. 200 euro). W przypadku postępowania sądowego może być jeszcze drożej.

Jeśli samochód osobowy ma przyczepę, to tylko dla samochodu należy kupić winietę. Jeżeli ciężar całkowity pojazdu przekroczy 3,5 t, czyli dopuszczalny ciężar całkowity, to zamiast winiety trzeba będzie zapłacić myto od ciężarówek.

Myto od samochodów ciężarowych CZ

Autobusy i samochody ciężarowe ważące powyżej 3,5 tony nie muszą posiadać winiety w Czechach. Zamiast tego potrzebna jest mikrofala do pobierania elektronicznego myta, które obliczane jest zgodnie z liczbą przejechanych kilometrów, porą dnia i kryteriami ekologicznymi. Drogi, na których kierowcy pojazdów powyżej 3,5 tony mają obowiązek wniesienia opłaty za przejazd, można rozpoznać po tym znaku:

Mapa przeglądowa: Drogi, na których obowiązuje opłata dla ciężarówek (na niebiesko)
Zobacz również: www.premid.cz

Oznakowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu

Ponieważ w Czechach wiele odcinków szos jest rozbudowanych podobnie jak drogi szybkiego ruchu, można się czuć niepewnie. Czy znajdujemy się na płatnej autostradzie/drodze szybkiego ruchu, czy jedynie na świetnie rozbudowanej bezpłatnej szosie? Ważne jest, aby mieć o tym pojęcie – nie tylko ze względu na winietę, lecz także dlatego, że od rodzaju drogi zależy dopuszczalna prędkość maksymalna. Kryteria:

Jeśli przy wjeździe na autostradę stoi znak autostrady Autostrada, to z reguły możemy być pewni, że droga jest płatna. Pod znakiem może się ewentualnie znajdować dodatkowy szyld z symbolem winiety lub napisem „S POPLATKOU“, tzn. „płatna”. Taki znak dodatkowy nie jest jednak konieczny, ponieważ obowiązek opłaty jest tutaj normą. Wyjątkiem jest, gdy odcinek autostrady nie jest płatny, wówczas pod znakiem autostrady widnieje szyld dodatkowy z przekreśloną winietą: szyld z przekreśloną winietą, lub napis „BEZ POPLATKU”.

Należy też zwrócić uwagę na kolor drogowskazów. Na autostradach i prawdziwych drogach szybkiego ruchu tablice są zielone, na szosach niebieskie. Zatem, jeśli wzdłuż drogi ustawione są zielone tablice, to wolno tam szybko jechać i należy mieć winietę – chyba, że droga została oznakowana szyldem z przekreśloną winietą, co wskazuje na brak opłaty za przejazd.

Sytuacja na obszarze Trójstyku

Wjeżdżając z Bogatyni do Czech winiety można dostać m.in. w kantorze na przejściu granicznym oraz na stacjach paliw PapOil i EuroOil.

Najpierw jedziemy szosą nr 35 w kierunku miasta Liberec, lub szosą nr 13 do miasta Děčín. Szosa nr 13 jest całkowicie bezpłatna. Na początku drogi nr 35 znajduje się znak informujący o obowiązku zakupu winiety i opłacie za przejazd. Można tam jednak jeszcze bezpłatnie minąć miasto Hrádek nad Nisou (Gródek nad Nysą) aż poza Bílý Kostel, skąd pobierane jest myto od samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą przejechać Liberec bez winiety do rozwidlenia drogi w kierunku Jablonec nad Nisou. Dopiero tam, jadąc dalej w kierunku Turnov/Praga, szosa nr 35 przekształca się w oficjalną drogę szybkiego ruchu z obowiązkiem zakupu winiety.

Szosa nr 35 pomiędzy Żytawy i Libercem jest już częściowo wspaniale rozbudowana. Dalsza rozbudowa jest w planach lub realizacji. Zobacz mapę: Rozbudowa I/35

Źródła CZ

ceskedalnice.cz · dalnice-silnice.cz · mdcr.cz · dalnice.com

Autogaz

(LPG, Gaz płynny)

Autogaz – Liquefied Petroleum Gas (LPG), propan butan – jest względnie niedrogim i przyjaznym dla środowiska paliwem napędowym. Gaz, który skrapla się już przy umiarkowanym nacisku, powstaje jako produkt uboczny podczas tłoczenia i rafinacji oleju. Dawniej po prostu go spalano; dzisiaj jest on pozyskiwany i oferowany na licznych stacjach benzynowych jako paliwo napędowe. Gaz samochodowy nie powinien być mylony z gazem ziemnym Compressed Natural Gas (CNG).

Rozpowszechnienie

D Niemcy dysponują dość gęstą siecią stacji benzynowych z autogazem.
PL CZ We wschodnich krajach sąsiedzkich, Polsce i Czechach, sieć ta jest jeszcze gęstsza. „LPG” lub „AUTO GAZ” zaliczane są tam do oferty standardowej na każdej większej stacji benzynowej.

Tankowanie gazu za granicą może być jednak trudne, ponieważ istnieją różne redukcje (adaptery) na końcówkę wlewu (np. w Niemczech ACME-Adapter, w Polsce i Czechach Dish-Adapter). Wspólny, europejski adapter do tankowania o nazwie Euronozzle ma być dopiero wprowadzony.

Przezbrojenie, Stosunek wydajności do ceny

W zasadzie prawie każdy samochód osobowy można zaopatrzyć w autogaz: Do tradycyjnego baku na paliwo napędowe dodatkowo wbudowywany jest w nieckę koła zapasowego bak na gaz. Później można wybierać między tymi dwoma paliwami.

Za litr autogazu zapłacimy mniej więcej połowę ceny za litr benzyny Super lub oleju napędowego Diesel. Suma, którą się faktycznie zaoszczędzi, redukuje się jednak przez to, że zużycie litra autogazu jest trochę większe. Poza tym przezbrojenie pojazdu kosztuje kilka tysięcy euro. Ta inwestycja opłaca się ostatecznie tylko w samochodach, które są jeszcze prawie nowe i będą często jeżdżone. Również w przypadku nowych samochodów wyposażonych od samego początku w autogaz zapłacimy podobną sumę.

Autogaz sprzedawany jest w Niemczech w prawie tak samo korzystnej cenie jak w Polsce i Czechach. Nie ma tam prawie żadnej różnicy, inaczej niż w przypadku tradycyjnych paliw napędowych, które w krajach sąsiedzkich są znacznie tańsze.

Stacje paliw LPG/autogaz na obszarze Trójstyku

D FrankeTANK
PL Orlen
CZ PapOil

Ceny benzyny

Ceny paliw napędowych wzrosły znacznie w minionych latach. Np. w roku 1997 litr benzyny Super kosztował w Polsce jeszcze 0,50 euro, dzisiaj już ponad 1 euro. Przy czym ceny te są w dalszym ciągu znacznie niższe niż w Niemczech, także tankowanie po drugiej stronie granicy wciąż jeszcze się opłaca.

Posłowie Bundestagu zaproponowali obniżenie podatków od paliwa w niemieckich regionach przygranicznych, aby ograniczyć turystykę „tankowania”. Ten plan się jednak nie powiódł ze względu na sprzeciw Komisji Unii Europejskiej i brak zainteresowania ze strony ministrów.

Zobacz także: Aktualne ceny paliw na obszarze Trójstyku

Rodzaje benzyny

(Bezołowiowa, Zwykła benzyna, Super, Super Plus, Natural, Special, Ołowiowa, Liczba oktanowa, E10)

Zwyczajne bezołowiowe paliwo w Polsce i Czechach nosi nazwę Natural lub tylko w Polsce „Benzyna bezołowiowa” bądź symbol przekreślonego „Pb”. Do tego podawana jest liczba oktanowa:
Natural/Pb 91 = Zwykła benzyna
Natural/Pb 95 = Super
Natural/Pb 98 = Super Plus.

Dystrybutor bezołowiowego paliwa wyróżnia się często barwą: biały napis „Natural” lub „Pb” na zielonym tle.

Zwykła benzyna z liczbą 91 oktanów nie jest oferowana na polskich stacjach benzynowych, zamiast tego można zatankować Super (Pb 95).

Bardzo starym samochodom, które nie tolerują bezołowiowej benzyny, zalecana jest na niektórych stacjach paliw benzyna z domieszką (namiastką benzyny). Oznaczana jest na żółto lub czerwono i nosi nazwę Speciál.

Rzadko spotykane jest w Polsce i Czechach paliwo z większym udziałem etanolu jak E10 lub E85.

Grzywna

(Kara pieniężna, Mandat, Mandacik)

Wszystkie sumy podane są w euro dla lepszej możliwości porównania. W rzeczywistości grzywnę należy płacić gotówką w walucie krajowej.

Wykroczenie PL CZ D
Jazda bez włączonych świateł w ciągu dnia 25–70 € 70 €
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy
bez używania zestawu głośnomówiącego lub słuchawek
50 € 50–90 € 40 €
20 km/h za szybko 75 € 100 € od 30 €
Złe parkowanie od 25 € od 50 € 10–50 €
Wyprzedzanie w miejscu zakazu wyprzedzania od 65 € od 70 € od 40 €
Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle od 65 € 90 € od 50 €
Za wysoki poziom alkoholu we krwi kierowcy do 1200 € od 1000 € do 1500 €

Bilety

(Autobus, Pociąg, Publiczna komunikacja miejska)

W przypadku transgranicznych podróży koleją i publicznymi środkami transportu miejskiego między Niemcami, Polską i Czechami oferowane są specjalne bilety:

Także zwykłe bilety uprawniają w niektórych miejscach do przekroczenia granicy, ponieważ niektóre linie autobusowe i kolejowe mają swoje przystanki w kraju sąsiedzkim:

Kontrola graniczna

Od przystąpienia Polski i Czech do strefy Schengen przejścia graniczne nie są już kontrolowane. Podróżujący mają mimo to obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub paszportu.

Przejścia graniczne

W następującej tabeli znajdą Państwo przejścia graniczne w obrębie Trójstyku. Lista nie jest kompletna, ponieważ przez układ z Schengen wiele się zmieniło. Ponieważ małe przejścia graniczne są często źle oznakowane, tabela zawiera także informacje odnośnie tego, którymi drogowskazami na miejscu należy się kierować, aby znaleźć przejście graniczne.
► do punktu docelowego
◄ w drodze powrotnej

Przejścia graniczne dla pojazdów z i do Saksonii są oznaczone również na interaktywnej mapie Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki.

Przejścia graniczne Mapa Dotyczy następujących typów pojazdów Proszę kierować się drogowskazami do …
D ◄ ► PL
Zittau Friedensstraße – Porajów Map 12 t ► Reichenberg (Liberec) CZ
◄ Zittau
Zittau Chopinstraße – Sieniawka Map 7,5 t ► Reichenau (Bogatynia) PL
Nieoznakowane
Ostritz – Krzewina Zgorzelecka Map ► Bahnhof
Hagenwerder – Radomierzyce Map 7,5 t ► Radmeritz (Radomierzyce) PL
◄ przejście graniczne
Görlitz – Zgorzelec (Most miejski/Stadtbrücke) Map 7,5 t ► Zgorzelec PL
◄ Görlitz D
Görlitz – Zgorzelec (Most przy starówce/Altstadtbrücke) Map Nieoznakowane
A4/E40 Ludwigsdorf – Jędrzychowice Map ► Breslau (Wrocław)
◄ Dresden
PL ◄ ► CZ
Kopaczów – Hrádek nad Nisou Map 12 t ► Hrádek n. Nisou
◄ Bogatynia Zittau
Kopaczów – Oldřichov na Hranicích    
Bogatynia (ul. Główna) – Heřmanice Map Obecnie zamknięte  
Bogatynia – Kunratice Map ► Kunratice CZ lub przejście graniczne
◄ Bogatynia
Lutogniewice – Andělka Map ◄ CLO
Spytków – Ves Map  
Zawidów – Habartice Map 12 t ► przejście graniczne
◄ Zgorzelec
Leśna-Miłoszów – Srbská Map ► przejście graniczne
Świeradów Zdrój – Nové Město pod Smrkem Map ► przejście graniczne
◄ Świeradów Zdrój
E65 Szklarska Poręba – Harrachov Map ► Jakuszyce PL CZ
◄ Szczecin
D ◄ ► CZ
Hartau – Hrádek nad Nisou Map ► Grenzübergang
◄ Hartau (Hartava) clo
Zigeunerwinkel Map Weißbachtalweg Hartau – Lückendorf
Kristýna – Popová skála
Böhmisches Tor (Česká Brána) Map Weißbachtalweg, Steinigter Weg, Böhmisches Tor
Forsthaus Lückendorf    
Lückendorf – Petrovice Map ► Lückendorf(-Niederdorf), Gablerstraße
◄ Zittau D, Petrovice
Oybin-Hain – Krompach-Valy Map Oznakowane jako szlak turystyczny
Jonsdorf – Krompach-Valy Map  
Jonsdorf – Dolní Světla Map Oznakowane jako szlak turystyczny
Waltersdorf – Dolní Světla / Horní Světla Map Oznakowane jako szlak turystyczny
Herrenwalde – Dolní Podluží Map ► Herrenwalde
Großschönau – Varnsdorf Map Nieoznakowane
Seifhennersdorf – Varnsdorf Map ► Warnsdorf (Varnsdorf)
◄ Bautzen lub Seifhennersdorf
Seifhennersdorf – Rumburk Map Nieoznakowane
◄ Bautzen lub Seifhennersdorf
Neugersdorf – Rumburk Map ► Rumburg (Rumburk)
◄ Neugersdorf
Neugersdorf Filipov
(Rudolf-Breitscheid-Straße)
Map  
Ebersbach – Jiřikov   ► Georgswalde (Jiřikov) CZ  
Sohland (Spree) – Rožany Map ► Schluckenau (Šluknov) CZ
◄ Bautzen
Steinigtwolmsdorf – Severní    
Sebnitz – Dolní Poustevna Map ► Nieder Einsiedel (Dolní Poustevna) CZ
◄ Sebnitz
Hinterhermsdorf – Mikulášovice    
Hinterhermsdorf-Neudorf – Kyjov    
B172/R62 Schmilka – Hřensko Map ► Tetschen (Děčín)

Transgraniczne szlaki turystyczne

(Przejścia graniczne dla wędrowców, Przejścia graniczne dla pieszych)

Na obszarach granicznych nastawionych na turystów, jak Góry Żytawskie, napotkać można wiele przejść granicznych, które przeznaczone są wyłącznie dla wędrowców i rowerzystów. Znajdują się one często odosobnione w lesie i prawie zawsze nie są strzeżone.

Od przystąpienia Polski i Czech do strefy Schengen, obywatele Unii Europejskiej nie muszą koniecznie korzystać z tych niewielu przejść, mogą przekroczyć granicę w każdym innym miejscu. Tylko na obszarze rezerwatów przyrody (np. Saksońska i Czeska Szwajcaria) nie wolno tego zrobić, ponieważ nie wolno tam zbaczać z trasy ze względu na ochronę przyrody. Poza tym nieutrudnione przejście przez granicę jest możliwe między Saksonią a Czechami, ponieważ granica oznakowana jest tylko słupami lub kamieniami; nie ma żadnych blokad i nigdy nie było.

Między Saksonią a Polską przepływa Nysa, która tworzy naturalną blokadę, dlatego korzysta się z reguły z oficjalnych dróg, czyli z dostępnych mostów. Ze względu na układ z Schengen dozwolone jest teraz także przepłynięcie Nysy łodzią lub tratwą.

Zobacz również: Lista blisko położonych przejść granicznych

Zielona karta ubezpieczeniowa

Od 1 maja 2004 r. zielona karta ubezpieczeniowa nie jest wymagana w nowych krajach Unii Europejskiej. Ułatwia ona jednak załatwianie spraw w przypadku doznanej szkody, jeśli mimo wszystko ma się kartę przy sobie.

Prędkość maksymalna

(Ograniczenie prędkości)

dla samochodów osobowych bez przyczepy:
PL na terenach zabudowanych 50 km/h (w nocy od 23:00-5:00 60 km/h), na szosach 90 km/h, na drogach szybkiego ruchu 100-120 km/h, na autostradach 140 km/h. W wielu miejscowościach prędkość ograniczona jest przez dodatkowe znaki do 40 km/h.
CZ na terenach zabudowanych 50 km/h, na szosach 90 km/h, na autostradach poza miastem 130 km/h. Zdarza się, że na autostradach lub drogach szybkiego ruchu nagle pojawi się znak, tzn. jadąc wprawdzie jeszcze autostradą znajdziemy się równocześnie na terenie zabudowanym! W takim przypadku należy jechać 80 km/h.
D na terenach zabudowanych 50 km/h, na szosach 100 km/h, na autostradach: zalecana prędkość 130 km/h.

Ponieważ wiele odcinków szos w Czechach jest rozbudowanych tak jak drogi szybkiego ruchu, będąc nietutejszym można nie wiedzieć, z jaką prędkością wolno jechać. Decydujące jest, czy znajdujemy się w obrębie miejscowości, czy poza nią, oraz czy jest to prawdziwa droga szybkiego ruchu, czy szosa.

Zobacz także: Oznakowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu, Grzywna

Rejestracja samochodowa

(Międzynarodowy kod samochodowy)

Zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, samochody muszą mieć z reguły za granicą owalny kod samochodowy (np. ( PL ) ), którego wielkość i forma są dokładnie ustalone. Podróżując w obrębie państw Unii Europejskiej kody te nie są jednak konieczne, jeśli samochód ma europejską/unijną tablicę rejestracyjną i nadrukowany symbol „PL”.

Siehe auch: Tablice rejestracyjne, Symbol Trójstyku

Światło

PL Od 17 kwietnia 2007 r. w Polsce pojazdy mechaniczne muszą mieć zawsze włączone światło mijania.

CZ Od 1 lipca 2006 r. w Czechach pojazdy mechaniczne muszą mieć zawsze włączone światła do jazdy dziennej lub światło mijania. Oprócz tego obowiązkiem jest posiadanie zapasowych żarówek, ale rzadko jest to kontrolowane.

D W Niemczech tylko motocykle, motory itp. muszą jeździć w ciągu dnia z włączonym światłem, samochody z kolei tylko przy zmroku i złej widoczności.

Zobacz także: Grzywna

Tablice rejestracyjne

(Numer rejestracyjny samochodu) CZ

CZ Czeskie tablice rejestracyjne

Republika Czeska podzielona jest na 14 regionów (krajów), które z kolei podzielone są na powiaty (okresi). Czeskie numery rejestracyjne zaczynają się z reguły od dowolnej cyfry, następnie litery, która wskazuje na region (kraj). Na trzecim miejscu znajduje się znów dowolna cyfra, ale może być to też litera.

Dalszy ciąg numeru rejestracyjnego tworzy rząd dowolnych cyfr. Stopniowo wprowadzane są też w Czechach europejskie tablice rejestracyjne z niebieskim paskiem i gwiazdkami UE. Niektóre tablice nie mają jeszcze niebieskiego paska, ponieważ także po wstąpieniu do UE wiele wydziałów komunikacji najpierw zajęło się regulowaniem dotychczasowego wyglądu tablicy.

  Litera Region (kraj) Stolica
A Praha
Stolica Praga
Praha
Praga
B Jihomoravský
Kraj południowomorawski
Brno
C Jihočeský
Kraj południowoczeski
České Budějovice
Czeskie Budziejowice
E Pardubický
Kraj pardubicki
Pardubice
H Královéhradecký
Kraj hradecki
Hradec Králové
J Vysočina
Kraj Vysočina
Jihlava
Igława
K Karlovarský
Kraj karlowarski
Karlový Vary
Karlowe Wary
L Liberecký
Kraj liberecki
Liberec
M Olomoucký
Kraj ołomuniecki
Olomouc
Ołomuniec
P Plzeňský
Kraj pilzneński
Plzeň
Pilzno
S Středočeský
Kraj środkowoczeski
Praha
Praga
T Moravskoslezský
Kraj morawsko-śląski
Ostrava
Ostrawa
U Ústecký
Kraj ustecki
Ústí nad Labem
Uście nad Łabą
Z Zlínský
Kraj zliński
Zlín

Stare czeskie numery rejestracyjne zaczynały się z reguły od trzech liter, z czego dwie pierwsze oznaczały powiat, np. LBI (LB = Liberec). Ostatnia litera była dowolna. Wyjątek: rejestracja samochodowa z Pragi zaczynała się od A i dwóch dowolnych liter.

Promile

(Alkohol podczas jazdy)

W Polsce kierowca ciężarówki może mieć tylko 0,2 promila alkoholu we krwi, w Czechach 0,0 promila, w Niemczech 0,5 promila. Jest to co prawda rzadko sprawdzane, ale jeśli zostaniemy przyłapani ze zbyt dużą ilością alkoholu we krwi, należy liczyć się z wysoką karą grzywny.

Drogowskazy

(Oznakowania)

PL Miasta i wioski są w Polsce całkowicie dobrze oznakowane, z pomocą mapy samochodowej można się bez problemu zorientować. Drogowskazy są zielone z białym napisem (na autostradach niebieskie z białym napisem). Tablice w kształcie strzałki ustawione są bezpośrednio tam, gdzie należy skręcić. Prostokątne tablice umiejscowione są kilkadziesiąt metrów przed rozwidleniem drogi. Mniej więcej taka sama zasada obowiązuje w Niemczech. W pobliżu nowo wybudowanych odcinków drogi brakuje jeszcze często takich znaków, ale dla równowagi tablice w kształcie strzałki są ogromne. Liczby, które występują obok nazwy miejscowości, informują o odległości w kilometrach. Kolorystycznie odróżnione liczby w dodatkowej oprawie sygnalizują numery ulic.

CZ Ulice w Czechach są ogólnie bardzo dobrze oznakowane. We wszystkich miastach i wioskach, na szosach i autostradach postawionych jest mnóstwo drogowskazów. Mając w posiadaniu mapę samochodową nie sposób się zgubić. Drogowskazy są najczęściej w kształcie strzałki, z białym napisem na niebieskim tle. Specyficzna jest strzałka wskazująca na wprost (zobacz na zdjęciu po lewej stronie – drogowskaz do Liberca). Wskazuje ona miasto, do którego się udamy, jeśli nie skręcimy. Liczby bezpośrednio obok nazw miejscowości informują o odległości w kilometrach. Liczby w dodatkowych ramkach to numery ulic. Tablice z czarnym napisem na białym tle wskazują w obrębie terenu zabudowanego drogę do dzielnic lub odrębnych instytucji. Tablice z białym napisem na zielonym tle znajdują się na autostradach. Znaki objazdu mają czarny napis (lub tylko czarną strzałkę) na czerwonym tle.

Jednego należy się nauczyć w Czechach. W Niemczech i Polsce jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że przed tablicami w kształcie strzałek od razu trzeba skręcić. W Czechach jest inaczej: tablice-strzałki znajdują się często kilkadziesiąt kilometrów przed (nigdy za) rozwidleniem drogi. Główna reguła brzmi zatem następująco – zawsze mijamy drogowskaz, dopiero za nim skręcamy w najbliższą większą ulicę! Bezpośrednio przy rozwidleniu drogi nie ma żadnego znaku! Trochę jest to mylące, ponieważ droga na długim odcinku między znakiem a rozwidleniem może się również rozwidlać w kierunku innych bocznych ulic, dróg polnych lub wjazdów na czyjeś podwórko. Trzeba też na oko ocenić, które z rozwidleń drogi wygląda na wystarczająco duże, tzn. jest przypuszczalnie właściwym rozwidleniem.

Zobacz również: Drogowskazy transgraniczne

Drogowskazy transgraniczne

Każde państwo ma swój własny system drogowskazów, dzięki którym można się lepiej lub gorzej połapać w obrębie kraju. Ten system zostawia jednak często na lodzie tych, którzy chcą wyjechać z kraju i szukają przejścia granicznego. Przejścia graniczne i zagraniczne miejscowości są przeważnie niespójne, niewystarczające lub w ogóle nieoznakowane. Jeśli znajdziemy już odpowiedni drogowskaz, to na ogół nie ma tam informacji, której usilnie szukamy – mianowicie kraju, do którego chcemy pojechać. Na obszarze naszego Trójstyku znalazłem następujące warianty:

Zobacz również: Przejścia graniczne w obrębie Trójstyku

Las przy Oybinie

Opony na zimę

PL W Polsce nie ma obowiązku zakładania opon zimowych, ale są wskazane szczególnie zimową porą na górzystym południu kraju.

CZ W Czechach obowiązuje zmiana opon na zimowe od 1 listopada do 31 marca. Opony letnie są dozwolone, jeśli tylko warunki na drodze na to pozwalają.

D W Niemczech istnieje generalnie obowiązek zmiany opon na zimowe, jak tylko pojawi się śnieg, lód, roztopiony śnieg lub szadź na drogach. Nie ma określonego czasu, kiedy należy się tym zająć. Decydujące są warunki na drodze.

Opony na zimę to takie, które posiadają napis M+S lub M.S. Także całoroczne opony są wystarczające, ponieważ mają takie oznakowanie. Przy ekstremalnie zimowych warunkach na drodze jedzie się jednak zdecydowanie lepiej na oponach zimowych, niż całorocznych.


polski.penzeng.de